ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ​​​ ​​​​
មើលអត្ថបទទាំងអស់ »

កែប្រែចុងក្រោយបំផុតពីទីស្នាក់ការ

ពត៌មានថ្មីបំផុតរបស់ HQ

ការិយាល័យ OHCHR...


ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (២២ ធ្នូ ២០១៦) អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) របស់ការិយាល័យ OHCHR...

អានបន្ត »
មតិយោបល់ដែលបានអនុម័តដោយក្រុមការងារស្តីពីការឃុំខ...


ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ​ (២០​ ធ្នូ ២០១៦)៖ ក្រុមការងារអ.ស.បស្តីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន (WGAD)...

អានបន្ត »
សិទ្ធិមនុស្ស ...


ហ្ស៊ឺណែវ (០៨ ធ្នូ ២០១៦) – &ldquo...

អានបន្ត »