ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ​​​ ​​​​
មើលអត្ថបទទាំងអស់ »

កែប្រែចុងក្រោយបំផុតពីទីស្នាក់ការ

ពត៌មានថ្មីបំផុតរបស់ HQ

ដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើអ្វីដែលថ្មីហើយ - អ្នកជំនាញ អ...


រាជធានីភ្នំពេញ / បាងកក / ហ្ស៊ឺណែវ (២០ តុលា ២០១៦) - ដល់ពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា...

អានបន្ត »
លោក អង់តូនីញូ ហ្គុយតេរេស (António Guterres)...


ទីក្រុងញូវយ៉ក (១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦) - នៅថ្ងៃនេះ មហាសន្និបាតបានតែងតាំង...

អានបន្ត »
អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីថ្លែងក...


ហ្ស៊ឺណែវ (២៨ កញ្ញា ២០១៦) - ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះ...

អានបន្ត »
ឧត្តមស្នងការរងធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការងារ...


ហ្ស៉ឺណែវ (២៨ កញ្ញា ២០១៦) – អ្នកស្រី ឃេត ហ្គីលម័រ...

អានបន្ត »