សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់់ឧត្តមស្នងការអ.ស.បទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស មុនទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ១០ ធ្នូ ២០១៨

៦ ធ្នូ ២០១៨

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

១៦ វិច្ឆិកា ២០១៨

 

អ្នកជំនាញរបស់ អ.ស.ប៖ សង្គមស៊ីវិលគឺជាធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា

៨ វិច្ឆិកា ២០១៨

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស រ៉ូណា ស្មីត ថ្ងៃទី០៨ វិច្ឆិកា ២០១៨

៨ វិច្ឆិកា ២០១៨

 

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ចោទជាសំណួរអំពី “ភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ” នៃជ័យជំនះភ្លូកទឹកភ្លូកដីរបស់គណបក្សកាន់អំណាច

២៦-កញ្ញា-២០១៨

 

របាយការណ៍ដ៏សំខាន់របស់អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាល និង ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយ ធានាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញ

១៩ មិថុនា ២០១៨

 

សេចក្តីថ្លែងការរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត នៅចុងបេសកកម្ម ខែមីនា ២០១៨

14-03-2018

 

ប្រទេសកម្ពុជា៖ អ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប អំពាវនាវឲ្យមានការស្តារឡើងវិញនូវប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើក

១១​-ធ្នូ-២០១៧

 

បទវិចារណកថារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៧-ធ្នូ-២០១៧

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី សាស្រ្តាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត

១៨-សីហា-២០១៧

 

Pages