សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ចោទជាសំណួរអំពី “ភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ” នៃជ័យជំនះភ្លូកទឹកភ្លូកដីរបស់គណបក្សកាន់អំណាច

២៦-កញ្ញា-២០១៨

 

របាយការណ៍ដ៏សំខាន់របស់អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាល និង ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយ ធានាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញ

១៩ មិថុនា ២០១៨

 

សេចក្តីថ្លែងការរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត នៅចុងបេសកកម្ម ខែមីនា ២០១៨

14-03-2018

 

ប្រទេសកម្ពុជា៖ អ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប អំពាវនាវឲ្យមានការស្តារឡើងវិញនូវប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើក

១១​-ធ្នូ-២០១៧

 

បទវិចារណកថារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៧-ធ្នូ-២០១៧

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី សាស្រ្តាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត

១៨-សីហា-២០១៧

 

ដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើអ្វីដែលថ្មីហើយ - អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ជំរុញកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាព គ្រប់កម្រិត

២០ តុលា ២០១៦

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ លោកស្រី​ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីស្ថានភាពសិទ្ធិ មនុស្សនៅ​កម្ពុជា

១៩ តុលា ២០១៦

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ លោកស្រី​ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីស្ថានភាពសិទ្ធិ មនុស្សនៅ​កម្ពុជា

៣១ មីនា ២០១៦

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសាស្រ្តាចា Rhona ស្ម៊ីធ

២៤ កញ្ញា ២០១៥

 

Pages