សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

របាយការណ៍ដ៏សំខាន់របស់អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាល និង ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយ ធានាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញ

១៩ មិថុនា ២០១៨

 

Press Statement by the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia, Professor Rhona Smith

14-03-2018

 

ប្រទេសកម្ពុជា៖ អ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប អំពាវនាវឲ្យមានការស្តារឡើងវិញនូវប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើក

១១​-ធ្នូ-២០១៧

 

បទវិចារណកថារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៧-ធ្នូ-២០១៧

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី សាស្រ្តាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត

១៨-សីហា-២០១៧

 

ដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើអ្វីដែលថ្មីហើយ - អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ជំរុញកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាព គ្រប់កម្រិត

២០ តុលា ២០១៦

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ លោកស្រី​ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីស្ថានភាពសិទ្ធិ មនុស្សនៅ​កម្ពុជា

១៩ តុលា ២០១៦

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ លោកស្រី​ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីស្ថានភាពសិទ្ធិ មនុស្សនៅ​កម្ពុជា

៣១ មីនា ២០១៦

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសាស្រ្តាចា Rhona ស្ម៊ីធ

២៤ កញ្ញា ២០១៥

 

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​រាយការណ៍​ពិសេស​ស្តីពី​ស្ថានភាព​​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​សាស្រ្តាចារ្យ​​សុរិយា​​ប្រាសាទ​​ស៊ូប៊ែរ​ឌី​

២៤​ មិថុនា ២០១៤

 

Pages