Our News

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ចោទជាសំណួរអំពី “ភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ” នៃជ័យជំនះភ្លូកទឹកភ្លូកដីរបស់គណបក្សកាន់អំណាច Thu 27 Sep 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (២៦ ​កញ្ញា ២០១៨) - ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស អ.ស.ប ស្តី​ពីស្ថាន​ភាពសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​បាន​ចោទ​ជា​សំណួរអំ​ពី “​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ពិ​ត​ប្រាកដ” ​នៃ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោតជ្រើស​តាំងតំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ក្នុង​ខែ​កក្ក​ដា...

អានលម្អិត

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត Tue 11 Sep 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (០៧ ​កញ្ញា ២០១៨) - ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ចម្បង ​ឆ្នាំ២០១៨ ​របស់​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេសស្តី​ពីស្ថាន​ភាពសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​លោក​ស្រី ​រ៉ូ​ណា ស្មីត ​ឥ​ឡូវ​នេះ​អាច​រក​បាន​នៅ​តាម​អនឡាញ ​ហើយ។
...

អានលម្អិត

សេចក្តីវិភាគផ្អែកលើទស្សនទានសិទ្ធិមនុស្សនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា Wed 22 Aug 2018

​ភ្នំ​ពេញ (២២ ​សី​ហា ២០១៨)​ - ​ការិ​យាល័យ OHCHR ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ ​សេ​ច​ក្តីវិ​ភាគ​ផ្អែក​លើ​ទស្សន​ទាន​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៃ​សេ​ច​ក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តី​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បប​រ​មា ​របស់​ខ្លួន ​ជា​ភា​សា​អង់គ្លេស ​និង​ជា​ភា​សា​ខ្មែរ។ ​សេ​ច​ក្តីវិ​ភាគ​នេះ...

អានលម្អិត

កំណត់សង្ខេបរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា Fri 17 Aug 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (១៧ ​សី​ហា ២០១៨) – ​អ្ន​ក​នាំ​ពាក្យ​របស់ឧត្តម​ស្នង​ការ អ.ស.ប ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​សំ​ដែង​នូវ​កង្វល់អំ​ពី​បរិ​យា​កាស​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ជុំ​វិញ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​បា​ន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា...

អានលម្អិត

លោកហ្សេអ៊ីដ ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការជ្រើសតាំងប្រធានសិទ្ធិមនុស្សថ្មី របស់ អ.ស.ប Mon 13 Aug 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (១០ ​សី​ហា ២០១៨) ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុ​ក្រ ឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​លោក ហ្សេ​អ៊ីដ ​រ៉ា​អាដ ​អាល់ ​ហ៊ូស​សេន ​បានស្វាគ​មន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​ចំ​ពោះ​ការជ្រើស​តាំង ​លោក​ស្រី ​មីស្យែល ​បាស្យេឡេ (Michelle...

អានលម្អិត

ក្រុមអ្នកជំនាញ អសប សម្តែងកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោត Tue 19 Jun 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (១៤ ​មិថុ​នា ២០១៨) ​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស អ.ស.ប ​បាន​អំពាវ​នាវ​ដល់​អាជ្ញាធ​រ​កម្ពុ​ជា​ឲ្យ​គោរព ​និង​ធា​នា​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព ​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ​យោបល់ ​ដោយ​សម្តែង​កង្វល់អំ​ពី​កា​រ​បង្ក្រាប​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ...

អានលម្អិត

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ជំរុញរដ្ឋទាំងឡាយបង្កើនការការពារដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Tue 5 Jun 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (០១ ​មិថុ​នា ២០១៨) - ​អ្នក​ជំ​នាញសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​របស់ អ.ស.ប ​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​រដ្ឋ​ទាំង​ឡាយ​បង្កើន​វិ​ធាន​ការ​ធា​នា​ការ​ពារ ​និង​គាំ​ទ្រ​ដល់​អ្នក​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​កំ​ពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​សម្ពាធ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង...

អានលម្អិត

កំណត់សង្ខេបស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស Fri 11 May 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (១១ ​ខែ​ឧ​សភា ​ឆ្នាំ២០១៨)​ - ​អ្ន​ក​នាំ​ពាក្យ​របស់ឧត្តម​ស្នង​ការ អ.ស.ប ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស៖ ​អ្នក​ស្រី ​រ៉ា​វី​ណា ​សេម​សា​ដា​នី (Ravina Shamdasani)...

អានលម្អិត

អ្នកជំនាញអ.ស.ប ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់យកកាលានុវត្តភាពចុងក្រោយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត “ពិតប្រាកដ” Wed 2 May 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (​ថ្ងៃ​ទី៣០ ​ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ២០១៨) – ​អ្នក​ជំ​នាញអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា ​ដើម្បី​ធា​នា​ឱ្យ​មា​ន​ប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ​ពហុ​បក្ស​ពិ​ត​ប្រាកដ​នៅ​កម្ពុ​ជា​ដែល​គោរព​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ...

អានលម្អិត

សេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់សាស្ត្រាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ អ.ស.ប ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៤ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ Wed 14 Mar 2018

​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ (​ថ្ងៃ​ទី១៤ ​ខែ​មី​នា ​ឆ្នាំ២០១៨) - ​អ្នក​ជំ​នាញ អ.ស.ប ស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​បាន​សម្តែង​កង្វល់​យ៉ាង​ខ្លាំងអំ​ពី​ការ​រឹ​ត​ត្បិត​លើ​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ...

អានលម្អិត

Pages