Our News

កំណត់សង្ខេបរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា Fri 17 Aug 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (១៧ ​សី​ហា ២០១៨) – ​អ្ន​ក​នាំ​ពាក្យ​របស់ឧត្តម​ស្នង​ការ អ.ស.ប ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​សំ​ដែង​នូវ​កង្វល់អំ​ពី​បរិ​យា​កាស​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ជុំ​វិញ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​បា​ន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា...

អានលម្អិត

លោកហ្សេអ៊ីដ ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការជ្រើសតាំងប្រធានសិទ្ធិមនុស្សថ្មី របស់ អ.ស.ប Mon 13 Aug 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (១០ ​សី​ហា ២០១៨) ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុ​ក្រ ឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​លោក ហ្សេ​អ៊ីដ ​រ៉ា​អាដ ​អាល់ ​ហ៊ូស​សេន ​បានស្វាគ​មន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​ចំ​ពោះ​ការជ្រើស​តាំង ​លោក​ស្រី ​មីស្យែល ​បាស្យេឡេ (Michelle...

អានលម្អិត

ក្រុមអ្នកជំនាញ អសប សម្តែងកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោត Tue 19 Jun 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (១៤ ​មិថុ​នា ២០១៨) ​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស អ.ស.ប ​បាន​អំពាវ​នាវ​ដល់​អាជ្ញាធ​រ​កម្ពុ​ជា​ឲ្យ​គោរព ​និង​ធា​នា​សិទ្ធិ​សេ​រី​ភាព ​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ​យោបល់ ​ដោយ​សម្តែង​កង្វល់អំ​ពី​កា​រ​បង្ក្រាប​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ...

អានលម្អិត

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ជំរុញរដ្ឋទាំងឡាយបង្កើនការការពារដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Tue 5 Jun 2018

​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (០១ ​មិថុ​នា ២០១៨) - ​អ្នក​ជំ​នាញសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​របស់ អ.ស.ប ​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​រដ្ឋ​ទាំង​ឡាយ​បង្កើន​វិ​ធាន​ការ​ធា​នា​ការ​ពារ ​និង​គាំ​ទ្រ​ដល់​អ្នក​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​កំ​ពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​សម្ពាធ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង...

អានលម្អិត

កំណត់សង្ខេបស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស Fri 11 May 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (១១ ​ខែ​ឧ​សភា ​ឆ្នាំ២០១៨)​ - ​អ្ន​ក​នាំ​ពាក្យ​របស់ឧត្តម​ស្នង​ការ អ.ស.ប ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស៖ ​អ្នក​ស្រី ​រ៉ា​វី​ណា ​សេម​សា​ដា​នី (Ravina Shamdasani)...

អានលម្អិត

អ្នកជំនាញអ.ស.ប ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់យកកាលានុវត្តភាពចុងក្រោយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត “ពិតប្រាកដ” Wed 2 May 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (​ថ្ងៃ​ទី៣០ ​ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ២០១៨) – ​អ្នក​ជំ​នាញអ.ស.ប ​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា ​ដើម្បី​ធា​នា​ឱ្យ​មា​ន​ប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ​ពហុ​បក្ស​ពិ​ត​ប្រាកដ​នៅ​កម្ពុ​ជា​ដែល​គោរព​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ...

អានលម្អិត

សេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់សាស្ត្រាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ អ.ស.ប ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៤ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ Wed 14 Mar 2018

​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ (​ថ្ងៃ​ទី១៤ ​ខែ​មី​នា ​ឆ្នាំ២០១៨) - ​អ្នក​ជំ​នាញ អ.ស.ប ស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​បាន​សម្តែង​កង្វល់​យ៉ាង​ខ្លាំងអំ​ពី​ការ​រឹ​ត​ត្បិត​លើ​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ​សេ​រី​ភាព​ក្នុង​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ...

អានលម្អិត

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប មានប្រសាសន៍ថា ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Tue 20 Feb 2018

​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (២០ ​កុម្ភៈ ២០១៨) – ​អ្នក​ជំ​នាញសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​ពីរ​រូប​របស់ អ.ស.ប ​បាន​សម្តែង​កង្វល់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំ​ពោះ​សំណើ​កែ​ប្រែ​រដ្ឋធម្ម​នុញ្ញ​កម្ពុ​ជា...

អានលម្អិត

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់បញ្ជូនដោយសាស្រ្តាចារ្យ រ៉ូណាស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាព សិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា សម្រាប់ជំនួបប្រជុំ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក/សហភាពអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ Fri 22 Dec 2017

​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​ដាក់បញ្ជូន​ដោ​យ​សា​ស្រ្តា​ចារ្យ ​រ៉ូ​ណាស្មីត ​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិស្តី​ពីស្ថាន​ភាពសិទិ្ធ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ​សម្រាប់​ជំនួប​ប្រ​ជុំ ​ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោ​យ​សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក/​សហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប ​នៅ​ទី​ក្រុងញូវ​យ៉ក...

អានលម្អិត

ប្រទេសកម្ពុជា៖ អ្នករាយការណ៍ពិសេស អ.ស.ប អំពាវនាវឲ្យមានការស្តារឡើងវិញនូវប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើក Mon 11 Dec 2017

ហ្សឺ​ណែវ (១១ ​ធ្នូ ២០១៧) ​ខ​ណៈ​ពេល​ដែលពិ​ភព​លោក​អបអ​រ​សា​ទរ​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​សេ​ច​ក្តីប្រ​កាស​ជា​ស​កលស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០ ​ធ្នូ ១៩៤៨ ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជាគួ​រ​ងាក​មក​រក​ផ្លូវ​ប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ​សេ​រី​ពហុ​បក្ស​របស់​ខ្លួ​ន...

អានលម្អិត

Pages