ព័ត៌មានរបស់យើង


មតិរបស់ឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស លោក ហ្សេដ រ៉ាអាដ អាល់ហ៊ូសេន (Zeid Ra'ad Al Hussein) ស្តីពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា លោក កឹម សុខា Tue 5 Sep 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (៤ កញ្ញា ២០១៧) - ខ្ញុំមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា គឺ លោក កឹម សុខា ដែលទំនងជាត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនមានការគោរពចំពោះការធានាតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ...

អានបន្ត »

កំណត់សង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីកម្ពុជា ដោយអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស Mon 28 Aug 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (២៥ សីហា ២០១៧) - កំណត់សង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីកម្ពុជា ដោយអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស។ នៅទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ នាថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យ OHCHR...

អានបន្ត »

អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បញ្ចប់បេសកកម្មលើកទីបួននៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រី និងបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មនេះ ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Tue 22 Aug 2017

ភ្នំពេញ (១៨ សីហា ២០១៧) - អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បញ្ចប់បេសកកម្មលើកទីបួនរបស់អ្នកស្រី និងបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មនេះ ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។​...

អានបន្ត »

អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទីបួនរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា Fri 4 Aug 2017

អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទីបួនរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧...

អានបន្ត »

ការិយាល័យ OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្លួនផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស Tue 25 Jul 2017

ភ្នំពេញ (២១ កក្កដា ២០១៧) - ការិយាល័យ OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្លួនផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស។...

អានបន្ត »

ការិយាល័យ OHCHR ស្វាគមន៍ការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់គ្រប់យ៉ាងលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួន Mon 10 Jul 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (០៧ កក្កដា ២០១៧) នៅទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ នាថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) អ្នកស្រី អេលីហ្សាបេត ស្រូសហ្សែលល៍ សម្តែងការស្វាគមន៍
...

អានបន្ត »

បុរស និងកុមារាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី Thu 6 Jul 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (៣០​ មិថុថា ២០១៧) - បុរស ​និងកុមារាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី

អានបន្ត »

ការិយាល័យ OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្លួនផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ជាភាសាខ្មែរ Wed 5 Jul 2017

ភ្នំពេញ (៥ កក្កដា ២០១៧) – ការិយាល័យ OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្លួនផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ជាភាសាខ្មែរហើយ។ សេចក្តីវិភាគនេះ...

អានបន្ត »

អ.ស.ប គាំទ្រជនរងគ្រោះដោយការធ្វើទារុណកម្ម Mon 26 Jun 2017

ភ្នំពេញ (២៦​ មិថុនា ២០១៧) - ទិវាអន្តរជាតិគាំទ្រជនរងគ្រោះដោយការធ្វើទារុណកម្ម នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា កត់សម្គាល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅពេលដែលអនុសញ្ញាអ.ស.បប្រឆាំងទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន...

អានបន្ត »

ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប សូមស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អនៅកម្ពុជា និងសូមអំពាវនាវឲ្យបើកឡើងវិញនូវលំហសង្គមស៊ីវិល Wed 7 Jun 2017

ទីក្រុងបាងកក (៧ មិថុនា) -​ ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានស្វាគមន៍ចំពោះការប្រព្រឹត្ដទៅប្រកបដោយសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ...

អានបន្ត »

Pages