ព័ត៌មានរបស់យើង


វីដេអូស្តីពីការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី Wed 8 Nov 2017

ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) បានផលិតវីដេអូខ្លីមួយស្តីពីការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី។ ខ្លឹមសាររបស់វីដេអូខ្លីនេះ គឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី និងសៀវភៅណែនាំការអនុវត្ត...

អានបន្ត »

សេចក្តីព្រាងសម្រេចស្តីពីកម្ពុជា ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស អ. ស.ប លេខ ៣៦ Mon 30 Oct 2017

Tសេចក្តីសម្រេចថ្មីស្តីពី “សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា” ត្រូវបានអនុម័តដោយឯកច្ឆន្ទ ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧...

អានបន្ត »

អ្នកជំនាញការ អ.ស.បព្រមានថា ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងពីចលនាប្រឆាំងនឹងគណបក្សប្រឆាំង Mon 16 Oct 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (១២ តុលា ២០១៧) – អ្នកជំនាញការ អ.ស.បព្រមានថា ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងពីចលនាប្រឆាំងនឹងគណបក្សប្រឆាំង។
...

អានបន្ត »

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស.អ.ស.ប បានបើកកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្ម ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា Fri 29 Sep 2017

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស.អ.ស.ប បានបើកកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្ម ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលនាឱកាសនោះ អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត បានបង្ហាញអានបន្ត »


របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីតួនាទីនិងសមិទ្ធិផលនៃការិយាល័យ OHCHR នៅកម្ពុជា Fri 22 Sep 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ/ភ្នំពេញ (២០ កញ្ញា ២០១៧) – របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ របស់ការិយាល័យ OHCHR ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ទើបតែបានចេញផ្សាយនៅ ពេលថ្មីៗនេះ។ របាយការណ៍នេះ...

អានបន្ត »

មតិរបស់ឧត្តមស្នងការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស លោក ហ្សេដ រ៉ាអាដ អាល់ហ៊ូសេន (Zeid Ra'ad Al Hussein) ស្តីពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា លោក កឹម សុខា Tue 5 Sep 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (៤ កញ្ញា ២០១៧) - ខ្ញុំមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា គឺ លោក កឹម សុខា ដែលទំនងជាត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនមានការគោរពចំពោះការធានាតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ...

អានបន្ត »

កំណត់សង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីកម្ពុជា ដោយអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស Mon 28 Aug 2017

ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (២៥ សីហា ២០១៧) - កំណត់សង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីកម្ពុជា ដោយអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស។ នៅទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ នាថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យ OHCHR...

អានបន្ត »

អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បញ្ចប់បេសកកម្មលើកទីបួននៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រី និងបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មនេះ ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Tue 22 Aug 2017

ភ្នំពេញ (១៨ សីហា ២០១៧) - អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បញ្ចប់បេសកកម្មលើកទីបួនរបស់អ្នកស្រី និងបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មនេះ ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។​...

អានបន្ត »

អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទីបួនរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា Fri 4 Aug 2017

អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទីបួនរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧...

អានបន្ត »

ការិយាល័យ OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្លួនផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស Tue 25 Jul 2017

ភ្នំពេញ (២១ កក្កដា ២០១៧) - ការិយាល័យ OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្លួនផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស។...

អានបន្ត »

Pages