ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (០៧ កក្កដា ២០១៧) នៅទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ នាថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) អ្នកស្រី អេលីហ្សាបេត ស្រូសហ្សែលល៍ សម្តែងការស្វាគមន៍
អស់ពីដូងចិត្តចំពោះការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនូវអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន ៥ រូប ហើយនិងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់គ្រប់យ៉ាងតាមផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលិកមួយរូបនៃការិយាល័យ OHCHR ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណីដូចគ្នា។ សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុងជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេស

//0x87h