ប្រមុខសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប លោក ហ្សេដ រ៉ាអាដ អាល់ហ៊ូសសេន សំដែងកង្វល់ជាខ្លាំងនាថ្ងៃសុក្រនេះ អំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ និងដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅកម្ពុជា នៅឆ្នាំក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល រំលាយគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំ ខណៈដែលមានការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសង្គមស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេស។
 
 លោក បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដមួយទាមទារឲ្យមានគណបក្សប្រឆាំងអាចប្រតិបត្តិការដោយសេរី ដោយគ្មានការបំភិតបំភ័យ និងការគំរាមកំហែង ហើយប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សនេះ ក៏ទាមទារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ និងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានផងដែរ។
 
លោក ក៏បានមានប្រសាសន៍ថា ការរំលាយគណបក្ស និងការហាមប្រាមចំពោះសមាជិកគណបក្សនេះ គឺជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងមួយកម្រិតទៀត បន្ថែមលើវិធានការទាំងឡាយដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ នៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលបានបិទ និងផ្អាកក្រុមសង្គមស៊ីវិល ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ហើយរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកកាសែត និងសមាជិកជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា។
 
សូមមើល សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ