ទីក្រុងហ្ស៊ឺណែវ (១៣ កក្កដា ២០១៦) - ក្រុមអ្នកជំនាញ*សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃនេះ បានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើឃាតលើអ្នកវិភាគនយោបាយរបស់កម្ពុជា និងជាសកម្មជនសង្គម លោក កែម ឡី ដែកគេស្គាល់លោកថាជាអ្នកតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។ សូមមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង ជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ

//0x87h