ទំនាក់ទំនងយើង

 

ការិយាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញ៖ ការិយាល័យនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង៖
ផ្ទះលេខ៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រ៖ ១០៨

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៥៩០ / ៩៩៣ ៥៩១ / ៩៨៧ ៦៧១ / ៩៨៧ ៦៧២
ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ២១២ ៥៧៩ / ២១៣ ៥៨៧
 
អ៊ីមែល៖ cambodia@ohchr.org
ផ្ទះលេខ ១១២ ក្រុម៥ ភូមិរំចេក ឃុំរតនះ ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-៥៣) ៩៥២ ៨៧១
ទូរសារ៖ (៨៥៥-៥៣) ៩៥២ ៨៧១
 
 

//0x87h