សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា

ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​របស់​ខ្លួន ​ដើម្បី​ជំរុញ​នូវ​កេរតំណែល​វិជ្ជមាន​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (ECCC​) ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ​ ការិយាល័យ​ឧត្តម​ស្នងការ​ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​រួម​ជាមួយ​ដៃ​គូ​មួយចំនួនបាន​ផលិតសៀវភៅ សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា ​ដែល​ខ្លួន​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ ដោយ​អ្នក​បម្រើការ​ងារនៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​។ ការផលិតឡើងនូវសេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនេះ កើតចេញពីកិច្ច​សហការ​រួម​គ្នា​រវាង ការិយាល័យ​ឧត្តម​ស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស (OHCHR​) ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់ការ​អភិវឌ្ឍ​អន្តរជាតិ (USAID​) និង​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រងបស្ចិមបូព៌ា (EWMI​) សម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី១។ ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី២ នៃសេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនេះ ត្រូវបាន ឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រកបដោយសប្បុរស ដោយវិទ្យាស្ថានរ៉ាអុល វ៉ាលេនបឺក (RWI)​ នៅក្រុងភ្នំពេញ និងភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិប្រត្តិការប្រទេសស្វីស (SDC) និងការិយាល័យ OHCHR​-Cambodia។​   សេចក្តីពន្យល់ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា យកលំនាំតាមសេចក្តី​ពន្យល់ក្រមនានានៅជុំវិញ​ពិភពលោក ដែលធ្លាប់បានអនុវត្តជាយូរមកហើយ​​។ សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានេះ ពន្យល់អំពីមាត្រានានាដែលមានចែង នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា ​ដែល​បាន​អនុម័ត​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧ ដោយបានដកស្រង់យកនូវ​យុ​ត្ដិសាស្រ្ត​សំខាន់ៗបំផុត​របស់​ ECCC ​ព្រម​ទាំងសេចក្តីសម្រេច​នានា ពី​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​តុលាការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អឺរ៉ុប ​និង​តុលាការកំពូលបារាំង (French Court of Cassation)។ ជា​សរុប​ សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនេះ ពន្យល់រៀបរាប់អំពីមាត្រាមួយចំនួន នៅក្នុងដំណាក់កាលមុនការជំនុំជម្រះក្តី​ ចំនួន ៥៦ មាត្រា, ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ ក្តី ចំនួន ២៣ មាត្រា​ ដំណាក់កាលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ចំនួន៦ មាត្រា និង កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិសេសចំនួន ៨ មាត្រា ដោយដកស្រង់យកពី​ក្រម​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​​កម្ពុជា​។ ​សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានេះ បង្ហាញ​អំពី​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​សំខាន់ៗ ​នៃ​ក្រម​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ     ​ដោយមានឧទាហរណ៍​អំពី​របៀប​ដែល ECCC និងតុលាការ​ដទៃ​ទៀត​ បាន​ពន្យល់បកស្រាយ ​និង​​អនុវត្ត​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​សំខាន់ៗ​។ សេចក្តីពន្យល់​នានា​  បានធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ការផ្នែក​ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ​និង​អន្តរជាតិ​ដែលបានអញ្ជើញមក​ពី​ទ្វីប​ចំនួន​បី​។

សូមអានសេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី១ ជាភាសា អង់គ្លេស | ខ្មែរ និង ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី២ ជាភាសា អង់គ្លេស | ខ្មែរ
//0x87h