ការឃ្លាំមើលសវនាការ

ការ​ឃ្លាំមើលសវនាការ/ការជំនុំជម្រះក្តី ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិ​មនុស្ស​កាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដែលធ្វើឡើង​ដោយ​ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំ​កម្ពុជា (OHCHR)​។ គោល​បំណង​នៃ​ការ​ឃ្លាំមើលសវនាការនេះ ​គឺ​ដើម្បី​តាមដានអំពីដំណើរការវិវឌ្ឍន៍នៃរឿងក្តី ដែលចាប់អារម្មណ៍ជាក់លាក់នានា ​និង​ដើម្បី​ធ្វើ​ការវិភាគយ៉ាងទូលំទូលាយ​អំពីកិច្ចការរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌ រាប់​ទាំង ​ដំណើរការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាក់ស្តែង ​គុណវុឌ្ឍិ និង​  ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ម​ន្រ្តី​តុលាការ​ និង​មន្ត្រីអនុវត្ត​ច្បាប់ទាំង​អស់​ ​​ព្រមទាំង​បុគ្គលិកដែល​ពាក់ព័ន្ធ​។ តាម​រយៈ​ការ​ឃ្លាំមើលសវនាការ ការិយាល័យ OHCHR ធ្វើការ សង្កេតមើលទៅលើ​កម្រិត​នៃ​ការ​គោរព​ដំណើរការនីតិ​វិធី​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋបាល​តុលាការ​ និង​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ គឺអាច​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឱ្យ​សាលាជម្រះក្តី​ ដែល​ស្ថិត  ​នៅ​ក្រោម​ការឃ្លាំមើលនេះ ​​ផ្តល់​នូវ​ការ​ជំនុំជម្រះ​ក្តី​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ​ និងយុត្តិធម៌ និង​អនុវត្ត​តាមច្បាប់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធី​របស់​តុលាការ​ជាតិ​ ​។ វ​ត្ដ​មាន​នៃ​មន្ត្រីឃ្លាំមើល​នៅ​ក្នុង​សវនាការ​មួយ​បង្ហាញ​ថា ​សាលា​ជម្រះក្តី​នេះ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​សង្កេតឃ្លាំមើល ហើយ​តាមរយៈ​វិធី​នេះ​ អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដ​ជា​វិជ្ជមាន​របស់​សាលាជម្រះក្តី​នេះ​។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត ​ក្នុង​គោល​បំណង​ការពារ​ ការ​ឃ្លាំមើលសវនាការនេះ ​គឺ​មានសារៈ​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ការិយាល័យ OHCHR ​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ជា​គោល​ដៅ​សម្រាប់​ការ​កែ​លម្អ​​រដ្ឋបាល​តុលាការ​ និង​ជូនដំណឹង​អំពីកិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​តស៊ូ​មតិ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​នេះ​។ ការឃ្លាំមើលសវនាការ​ អាចធ្វើ​ឱ្យ​ការិយា ល័យ ​OHCHR ប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា ​កំណត់​អំពី​បញ្ហា​សំខាន់ចម្បង​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ និង​ធ្វើការស្នើ​ឱ្យ​មាន​ដំណោះស្រាយ ​តាមរយៈ​កិច្ចប្រជុំ ​សិក្ខាសាលា ​និង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​។

 
//0x87h