ការកែលម្អស្ថានភាពពន្ធនាគារនិងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាប់ឃុំ

ការចេញមកយកខ្យល់អាកាសខាងក្រៅបន្ទប់

OHCHR បន្តលើកកម្ពស់សិទិ្ធរបស់ជនជាប់ឃុំក្នុងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក្នុងកម្រិតស្តង់ដារតាមរយៈ  ការប្រមូលការគាំទ្រនិងការឧបត្ថមការការកែលម្អបន្ទប់សុវត្ថិភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលដល់ ជនជាប់ឃុំមានជំងឺនិងកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ផ្អែកតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ខេត្ត អង្គការដែលធ្វើការងារផ្នែកសុខភាព និងអាជ្ញាធរពន្ធនាគារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្ត OHCHR បាន គាំទ្រដល់ការជួសជុលកែលម្អបន្ទប់សុវត្ថិភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៃខេត្តចំនួន១៥ ហើយជាលទ្ធផលជនជាប់ឃុំដែលមានជំងឺបានទទួលការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ដាក់ខ្នោះឬច្រវាក់។

នៅក្នុងពន្ធនាគារ OHCHR បានផ្តល់ជាសម្ភារៈសម្រាប់ចោះបង្អួចបន្ថែមដើម្បីទទួលបានពន្លឺនិងខ្យល់អាកាសចេញចូលក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង ហើយនិងការគាំទ្រការកែលម្អការទទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យ។ OHCHR ក៏ បានសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការដៃគូផ្សេងៗក្នុងការផ្តល់សម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាពបង្ការទឹកជំនន់ ព្រមទាំងធ្វើ ការកៀរគរមតិគាំទ្រឱ្យមានគោរពបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់សាងសង់ពន្ធនាគារចំនួនពីរនៅតំបន់ពាយ័ព្យ។ OHCHR ក៏បានផ្តល់ជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងអនាម័យដល់ជនជាប់ឃុំផងដែរ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាការ OHCHR បន្តធ្វើការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយមន្រ្តីកាន់សំណុំរឿង នៅតាមពន្ធនាគារដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ជីជនជាប់ឃុំដែលមានសំណុំរឿងនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ឬជនជាប់ឃុំដែលពុំមាន សាលក្រមឬសាលដីកាស្ថាពរ មុននឹងធ្វើការគាំទ្រដល់តុលាការនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ក្នុងការ តាមដាននិងដោះស្រាយសំណុំរឿងជាបន្ត។ គិតត្រឹម ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ជនជាប់ឃុំចំនួន ៣៩% ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បាន ទទួលសាលក្រមឬសាលដីកាស្ថាពរនៅឡើយដោយសារតែត្រូវជាប់ក្នុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ឬតុលាការនៅមិនទាន់ចេញសាលក្រមឬសាលដីកាឬបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចទៅពន្ធនាគារឬឯកសារតុលាការទាំងនោះត្រូវបាត់បង់ ។ល។ ស្របពេលដែល OHCHR បានសហការកសាងប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនៅតុលាការ (សូមមើលក្នុងផ្នែកស្តីពីនីតិរដ្ឋ) ខ្លួនក៏កំពុងសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រប់គ្រងសំណុំឯកសារជនជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេស សំដៅកាត់បន្ថយការឃុំខ្លួនយូរហួសហេតុក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលមុនសវនាការ ដំណាក់កាលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬនៅពេលកំណត់ត្រូវដោះលែង។

//0x87h