Human Rights 365

Episode 48: សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងវដ្តទី 3 នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR)

កម្មវិធីវិទ្យុគោលបំណង: ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពត៌មានដល់សាធារណៈជន អំពីតួនាទីរបស់អង្គការសង្គម ស៊ីវិលនៅក្នុងវដ្តទី 3 នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) នៃប្រទេសកម្ពុជា ថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ទៅនឹងយន្តការនេះ? ឯកឧត្តម កត្តា អ៊ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា លោក អ៊ុំ សំអាត ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យ ឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូ (ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨) កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 47: សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច គឺជាសិទ្ធិមនុស្ស

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជន អំពីការលើកកម្ពស់ ការពារ ការអភិរក្ស ការអភិវឌ្ឍនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងភ្ជាប់ទៅនឹងទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាការធ្វើចំណាកស្រុកនិងចលនារបស់ជនជាតិដើមភាគតិច។
លោក គឹម សម្បត្តិ មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្ស នៃគំរោង សិទ្ធិសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច នៃការិយាល័យ OHCHR
លោក វាំង សំរិទ្ធិ ជនជាតិដើមភាពតិច (ព្នង) អ្នកសំរបសំរួលបណ្តាញព្រៃឈើ និងជនជាតិដើមភាគតិចនៅវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា (NGOForum)
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 46: ពលកម្មកុមារ និងការអភិវឌ្ឍមនុស្ស ជាមួយ លោក ពេជ្រ បញ្ញា និង លោក អ៊ំ សំអាត ថ្ងៃ២០ មេសា ២០១៨

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជន អំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ ដើម្បីអោយកុមារអាចប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគារអោយបានពេញលេញ និងមានការគោរព។​​
លោក ពេជ្រ បញ្ញា ប្រធានការិយាល័យ គោលនយោបាយ និងនិតីកម្មកុមារ នៃនាយកដ្ឋានកុមារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
លោក អ៊ំ សំអាត មន្រ្តីបច្ចេកទេស អង្គការលីកាដូ
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 45: សិទ្ធិដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា ក្រោមគោលនយោបាយតំបន់ការពារសហគមន៍ និងសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន ជាមួយ លោក ប៊ុន ណារិន ថ្ងៃ២០ មីនា ២០១៨

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជន អំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា ដើម្បីអោយមានការការពារ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអោយបានពេញលេញ។​
ក្រសួងបរិស្ថាន មិនបានឆ្លើយតប
លោក ប៊ុន ណារិន ប្រធានស្តីទីកម្មវិធីព្រៃឈើ នៃអង្គការ NGOForum
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨

សំឡេងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សាស្ត្រាចារ្យ រ៉ូណា ស្មីត ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

   Click here to Downlaod

Episode 44: យន្តការពិធីសារបន្ថែមស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទំរង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងស្រ្តីភេទ ទាក់ទងនិងសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធីលំនៅឋាន ជាមួយ លោកស្រី ជឹម ចាន់នាង និង លោក វង់ តុន​ ថ្ងៃ២០ កុម្ភៈ ២០១៨

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជនអំពីការលុបបំបាត់ការរើសអើងទៅលើស្រ្តី និងយន្តការថ្មីដែលផ្តល់ឱកាសក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការនេះ។
លោកស្រី ជឹម ចាន់នាងៈ អគ្គលេខាធិការ NGO CEDAW
លោក វង់ តុន​  មន្រ្តីកម្មវិធីនៃគំរោងនីតិរដ្ឋនៃការិយាល័យ OHCHR
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 43: គោលការណ៍ FPIC និងការអភិវឌ្ឍនៃច្បាប់ជាតិដែលប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិច (ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៨) ជាមួយ លោក ង៉ាច សាមីន និង លោក សេក សោភ័ណ្ឌ ថ្ងៃ២៣ មករា ២០១៨

គោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណៈជន អំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការអភិវឌ្ឍនៃច្បាប់ជាតិ ដែលប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិច ដើម្បីអោយការការពារ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញ។
លោក យឹម ជុងៈ ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៏ជនជាតិដើមភាគតិច នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ
លោក ង៉ាច សាមីនៈ នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមយុវជន ជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា
លោក សេក សោភ័ណៈ មេធាវី នៃការិយាល័យមេធាវីសិទ្ធិ និងធុរកិច្ច
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 42: ទោសជំនួស ជាមួយ លោក​មេធាវី សុក សំអឿន និង លោក មេធាវី សេក សោភ័ណ្ឌ ថ្ងៃ១៩ ធ្នូ ២០១៧

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជនអំពីអ្វីទៅជាទោសជំនួស? តើទោសជំនួសត្រូវប្រើនៅពេលណា? ប្រសិនបើមានការកាត់ទោសខុស តើនណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ?
លោក​មេធាវី សុក សំអឿនៈ មេធាវី នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ អមរិន្ទ
លោកមេធាវី សេក សោភ័ណ្ឌៈ មេធាវី នៃការិយាល័យមេធាវី សិទ្ធិ និងធរុកិច្ច (ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ)
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 41: សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ (ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ១០​ធ្នូ)​ ជាមួយ ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន និង លោក អាង ចាន់រិទ្ធិ

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជន អំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងតួនាតីរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្នុងការលើកកំពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលកំពុងកើតមានឡើង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
លោក អាង ចាន់រិទ្ធិ ជំនួយការកម្មវិធី នៃផ្នែកសង្គមស៊ីវីល និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន នៃការិយាល័យ OHCHR
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប

   Click here to Downlaod

Episode 39: សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ ជាមួយ លោក លី ច័ន្ទភក្តី, លោក សួស សុភាព និង អ្នកស្រី មាស មុំ ថ្ងៃ២៧ កញ្ញា ២០១៧

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណជនអំពីស្ថានភាពលំនៅឋាននៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញទៅតាំងទីលំនៅថ្មី ដោយគំរោងអភិវឌ្ឍ និងនីតិវិធីដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ដោយមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញ ដោយយោងទៅតាមសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន ដែលជាផ្នែកមួយនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌។
លោក លី ច័ន្ទភក្តី ប្រធាននាយកដ្ឋាន បទបញ្ញត្តិផែនការ និងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ការងារលំនៅឋាន នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
លោក សួស សុភាព ជំនួយការផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋាន
អ្នកស្រី មាស មុំ តំណាងសហគមន៍ភូមិ២៣ (ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ)
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧)
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប
 

   Click here to Downlaod
More Videos