Podcasts

សិទ្ធុមនុស្ស 365

Human Rights 365

Episode 34: ផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឃន៍នៅលើការសំរេចបាននៃសិទ្ធិមនុស្ស

កិច្ចពិភាក្សានេះ មានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានទៅសាធារណជន អំពីគោលការណ៍ការពារដែលបាន អនុម័តដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីធានានូវសិទ្ធិមនុស្សទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ ដូចជាជនជាតិដើមភាគតិច ការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយសារគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ ឬការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ​ ដើម្បីអោយប្រាកដថាគំរោងនោះអាចនាំ អោយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងមិនត្រូវបានផ្តល់ជាហិរញ្ញប្បទាន និងដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពាន ដែលត្រូវបានរកឃើញថាកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាគំរោង។​
លោក អៀង វុទ្ធី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជា
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរថ្ងៃទី១៥ កុម្ភៈ ២០១៧)​
 

   Click here to Downlaod

Episode 33: “តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?”

កិច្ចពិភាក្សានេះ មានគោលបំណងផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជនស្តីពីកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវនៃសិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានកាតព្វកិច្ចកំណត់ បង្ការ កាត់បន្ថយ និង​មានគណនេយ្យភាពចំពោះរបៀបដែលពួកគេដោះស្រាយចំពោះការប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប្រតិបត្តិការនោះគួរតែរួមបញ្ចូលកាតព្វកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ ការចូលរូម និងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថាន តាមរយៈការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ ទៅដល់បុគ្គល ឬក្រុមដែលរងផលប៉ះពាល់ (សូមពិនិត្យមើល​គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស លេខ១៧ ដល់លេខ២៤)។​
កញ្ញា មុត ចាន់ធានីៈ អ្នកសម្របសម្រួល បណ្តាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម ដោយឧស្សាហកម្ម និស្សារណកម្ម​ នៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព
លោក​សឿង សារឿនៈ នាយកប្រតិបត្តិ នៃគណៈកម្មាធិការ សហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧)

 

   Click here to Downlaod

Episode 32: “តើថវិកាជាតិអាចលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបានដោយរបៀបណា?”

ផ្តល់ពត៌មានដល់សាធារណៈជនស្តីពីថវិកាជាតិ និងអ្វីជាផលប៉ះពាល់ នៃថវិកាជាតិដែលអាចកើតឡើងដល់ការទទួលបាននៃសិទ្ធិមនុស្សសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ និង ឆ្លុះបញ្ជាំងពីរបៀបនៃការប្រមូលថវិកា និងចែកចាយថវិកា​ និងអ្វីជាមូលដ្ឋាន និងវាយតំលៃទៅលើកំរិតនៃការចូលរួមជា សាធារណៈ ក្នុងការពិភាក្សា និងការសំរេចចិត្តទៅលើថវិកាជាតិ
លោក យ៉ុង គឹមអេង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព​
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អវត្តមាន)
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

 

   Click here to Downlaod

Episode 31: "តើយន្តការណាដែលខ្ញុំអាចប្រើដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំ? »

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងជម្លោះដីធ្លីនៅកម្ពុជា​ និងជូនដំណឹងអំពីយន្តការដោះស្រាយដែលមានស្រាប់ និងជាពិសេសគឺយន្តការនៃក្រុមការងារជាច្រើនដែលទើបបង្កើតថ្មី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លីដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា - ហើយយន្តការនោះនឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណា​
ឯកឧត្តម ឡោ ដាវុធៈ អគ្គនាយក សុរិយោដី និងភូមិសាស្រ្ត នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
លោក វ៉ាន់ សុផាតៈ មន្ត្រីសំរបសំរួលគំរោងកំណែទម្រង់ដីធ្លី​ នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនកម្ពុជា
 (ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦)
(Khmer language live on 19 October 2016)
(Khmer language live on 19 October 2016)

   Click here to Downlaod

Episode 30: “អនុសញ្ញា ស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងស្រ្តីភេទ (CEDAW) ជាឧបរកណ៍សំរាប់ការការពារសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីនៅកម្ពុជា”

គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺៈ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមដែលស្រ្តីនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ និងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន ស្តីពីការកំណត់ថាតើអ្វីជាការរើសអើងប្រឆាំងនិងស្រ្តីភេទ ដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភែទ​និងដាក់ជារបៀបវារៈសំរាប់សកម្មភាពថ្នាក់ជាតិក្នុងការបញ្ចប់ការ រើសអើងបែបនេះ​ និងអំពីវិធានការនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តអោយស្របទៅតាមអនុសញ្ញា និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីពិធីសារបន្ថែម នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើង ប្រឆាំងនឹងនារីភែទ​ ដែលអាចជាឧបករណ៍សំរាប់ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃកំរិតអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយការ រើសអើងប្រឆាំងនិងស្រ្តីភេទ និងវិសមភាពយេនឌ័រ
លោក ភី សុគន្ធ អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្រ្តី នៃក្រសួងកិច្ចការនារី
លោក ផុន វុត្ថា មន្រ្តីកម្មវិធីបញ្ឈប់ហឹង្សាលើស្រ្តី​នៃអង្គការ UNWomen  
(ផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦)

   Click here to Downlaod

Pages