តំណាងប្រចាំប្រទេស


​អ្នក​ស្រី ​វ៉ាន់-​ហ៊ី ​លី ​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជាតំ​ណាង​របស់ឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​ក្នុង​ខែ​មិថុ​នា ​ឆ្នាំ២០១៣។
​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ស្រី​បាន​ចាត់​តាំង​ឡើង​វិញ​ដើម្បី​បម្រើ​កា​រ​ងារ​ជាបណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ ​ក្នុង​ខែ​មិថុ​នា ​ឆ្នាំ២០១៧ ​មក ​ឥ​ឡូវ​នេះ ​លោក ​សៃម៉ុន ​វ៉កឃឺរ ​ជាតំ​ណាងស្តី​ទី។

តំ​ណាង​កន្លង​មក​មាន៖
​លោក ជេមស៍ ​ហ៊ីណិន (ស្តី​ទី) (២០១១-២០១៣)
​លោក គ្រីស្តូហ្វ ​ប៉េ​ស៊ូ (២០០៧-២០១១)
​លោក​ស្រី ​ម៉ាហ្គោ ​ភិកឃិន (២០០១-២០០៧)
​លោក​ស្រី ​រី​តា ​រ៉េតឌី (១៩៩៩-២០០០)
​លោក​ស្រី ​រ៉ូ​ស​ម៉ា​រី ម៉េកគ្រី​រី (១៩៩៨-១៩៩៩)
​លោក ដេ​វីដ ​ហកគ៍ (ស្តី​ទី) (១៩៩៦-១៩៩៨)
​លោក ​ដា​ញ៉ែល ​ប្រេ​ម៉ុង (១៩៩៤-១៩៩៦)