យុវជន និងសិទ្ធិមនុស្ស

​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេប​សិទ្ធិយុវ​ជន
 
​កា​រប្រ​កួត​ពាន​រង្វាន់យុវ​ជន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ២០២០

​ឆ្នាំ​នេះ ​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ជ្រើស​រើស​បា​ន​ប្រាំ​មួ​យ​ក្រុម​ដើម្បី​ចូល​រួមប្រកួ​ត​ប្រ​ជែង​ពាន​រង្វាន់យុវ​ជន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស។ ​កា​រប្រ​កួត​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីយុវ​ជន ​និង​ដើម្បី​ទ​ទួល​ស្គាល់​ការ​ចូល​រួម​ចំ​ណែក​របស់យុវ​ជន​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់ ​និង​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​និង​គណេយ្យ​ភាព ​ហើ​យ​សំ​ដៅ​ទៅ​រក​ការ​អភិវឌ្ឍ ​និង​សន្តិ​ភាព។
 
​សូម​មើល​ថា​តើយុវ​ជន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង​ចូល​រួម​ការ​ពារ​លើកស្ទួ​យ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា​យ៉ាង​ណា៖
 
​ខ្ញុំ​អា​ច​ក្លាយ​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់
​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​សិទ្ធិ​រស់​នៅ​រួច​ផុត​ពី​ការ​រើស​អើង
​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើស​ដែល​ជា​រឿយៗ​ត្រូវ​បាន​គេន​មើល​រំ​លង
​តើ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​លើក​ដំ​បូង​មែន​ទេ?
​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ពល​ករ​ចំ​ណាក​ស្រុក
គ្មាន​អ្វីអំ​ពី​យើង​ដោយគ្មាន​យើង​នោះ​ទេ

​កា​រប្រ​កួត​ពាន​រង្វាន់យុវ​ជន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ២០១៩

​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ប្រ​ចាំ ​កម្ពុ​ជា (UNOHCHR) ​សហ​ការ​ជា​មួយ ​សមា​គមយុវ​ជន​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កម្ពុ​ជា (CIYA) ​អង្គ​ការ​សម្ព័ន្ធ​សិទ្ធិកុមា​រ​កម្ពុ​ជា (CRC-Cambodia) ​អង្គ​កា​រ​ស្ម័​គ្រ​ចិត្ត ​ដើម្បី​សង្គម (CVS) ​ស​មា​គមបណ្តា​ញយុវ​ជន​កម្ពុ​ជា (CYN) ​អង្គ​កា​រ​ក្រុម​ប្រឹក្សាយុវ​ជន​កម្ពុ​ជា (YCC) ​ក្រោម​ការឧ​បត្ថម្ភមូ​លនិធិ​ដោយ ​សហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប ​សហ​ការ​រៀប​ចំ ​កា​រប្រ​កួត​ពាន​រង្វាន់យុវ​ជន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់​ចំ​ពោះយុវ​ជន​ដែល​បាន ឬ​នឹង​លើក​កម្ពស់​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​តាម​រ​យៈស​កម្ម​ភាព ឬយុទ្ធនា​កា​រ​នានា ​ដែល​ជម្រុញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ជា​មួ​យស្ថាប័ន​ន​យោ​បាយ​ ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​នានា ឬ​អាជ្ញាធ​រ​មូល​ដ្ឋាន ឬ​ជា​តិ ​ឲ្យ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា ​ក្តី​កង្វល់ ឬ​បង្កើត​គោល​ន​យោ​បាយ​នានា ​នៅ​ក្នុង​សហគ​មន៍ ឬ​សង្គម។

​សូម​មើល​វីដេ​អូពំ​ពី​វិ​ធី​ដែ​លយុវ​ជនអ្ន​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង​លើកស្ទួ​យ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា៖

​បញ្ហា​ខ្សែភ្លើ​ងរញ៉េរញ៉ៃ​តាម​ផ្លូវ​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បានឬ​ទេ?
​ពុំ​មានយុវ​ជន​ណាម្នាក់គួ​រ​បោះ​បង់​ចោល​កា​រ​សិក្សា ​ដោយ​សារ​តែ​កត្តា​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ ​និង​កត្តា​វប្ប​ធម៌​ឡើយ!
​គិត​ឡើង​វិញអំ​ពី​អំ​ពើ​ហិង្សា​ដោ​យ​ម​ហា​ជន!
​តើ​អំ​ពើ​ហិង្សា​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កុ​មារ​ដូ​ចម្តេច​ខ្លះ?
​តោះ​យើង​និ​យាយអំ​ពី​ន​យោ​បាយ​នៅ​ក្នុងស្ថាប័ន​សិក្សា

​តើ​អ្នក​ចង់ស្វែង​យល់​បន្ថែមអំ​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ដែរឬ​ទេ?

​សូម​មើល​វីដេ​អូ​ជីវចលខ្លីៗ​ខាង​ក្រោម៖
 
​តើ​អ្វី​ជា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង?
​តើ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង​មាន​ទំ​នាក់​ទំនង​គ្នា​យ៉ាង​ដូ​ចម្តេច?
​តើ​នរ​ណា​គួរ​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង?
​តើ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង​អាចដ​ហូត​បាន​ដែរឬ​ទេ?
​តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​ការពា​រ​ក្រោម​ច្បាប់​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អន្តរ​ជា​តិ​យ៉ាង​ដូ​ចម្តេច?

​សូម​មើល​វីដេ​អូ​ភាគ​របស់​យើងអំ​ពី​ការ​ពន្យល់​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស
​ការ​ពន្យល់អំ​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស
​ប្រ​ជាធិ​បតេយ្យ ​និង​ការ​ចូល​រួម
​ការ​រំ​លោភ​បំ​ពាន ​និង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ

​សូម​មើ​ល​កូន​សៀវភៅ​សំណួរ​ចម្លើ​យស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​យើង​នៅ​ទី​នេះ