សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ក្រុមអ្នកជំនាញ អ.ស.ប មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយការបង្ហាញឈ្មោះ និងការធ្វើឱ្យអាម៉ាស់ដល់ ជនរងគ្រោះពីជំងឺកូវីដ-១៩

១១-១២-២០២០

 

អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថា ការរំលោភយកដីធ្លីនៅអាស៊ីធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចផ្លាស់ទីលំនៅ និងបំផ្លាញបរិស្ថាន

០៨-០៩-២០២០

 

ទិវាអន្តរជាតិនៃជនរងគ្រោះពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

៣០-៨-២០២០

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមណ្ឌលឃុំឃាំង និងស្តារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនជាកំហិត នៅអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩

០១ មិថុនា ២០២០

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ OHCHR, UNODC, WHO និង UNAIDS ស្តីពីការបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងពន្ធនាគារ និងនៅតាមទីកន្លែងបិទជិតដទៃទៀតដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការចេញចូលដោយសេរី

១៣-៥-២០២០

 

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប ព្រមានថា ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន របស់ប្រទេសកម្ពុជា បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សិទ្ធិមនុស្ស

១៧ មេសា ២០២០

 

ស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប អំពាវនាវឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់អភិក្រមសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ១៩

២៤ មីនា ២០២០

 

ក្រុមអ្នកជំនាញ អ.ស.ប មានប្រសាសន៍ថា ការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោក កឹម សុខា “មិនមានគុណភាពអាចទទួលយកបានឡើយ”

១៧​-០១-២០២០

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការមួយចំនួនលើ លោក កឹម សុខា ដោយតុលាការកម្ពុជា

១១ វិច្ឆិកា ២០១៩

 

អ្នកជំនាញ អ.ស.ប មានក្តីបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃភាពតានតឹង និងវិធានការបង្ក្រាប

០៨ វិច្ឆិកា ២០១៩

 

Pages