សិទិ្ធជនជាតិដើមភាគតិច

Caption
​សេ​ច​ក្តីប្រ​កាស​របស់​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រជា​ជាតិស្តីពីសិទ្ធិ​ជន​ជាតិដើមភាគ​តិច ​ត្រូវ​បាន​ម​ហា​សន្និ​បាត​អ​នុម័ត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ​ខែ​កញ្ញា​ ​ឆ្នាំ២០០៧។ ​សេ​ច​ក្តី​ប្រ​កាស​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ពី​សិទ្ធិ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​របស់​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មួយ​ ​ចំ​នួន​ដែល​ជា​កង្វល់​ពិ​សេស​ ​ស្ថិត​ក្រោម​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​គោល​កា​រណ៍​ទូ​ទៅ​ ឬ​សិទ្ធិ​ស្វ័យ​សម្រេច​ ​រាប់​ទាំង​ ​សិទ្ធិ​ស្មើ​គ្នា​ ​និង​គ្មាន​ការ​រើស​អើង​ ​សិទ្ធិ​បូ​រណ​ភាព​វប្ប​ធម៌ ​សិទ្ធិ​លើ​ដីធ្លី ​ដែន​ដី ​និង​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ ​សិទ្ធិស្វ័យគ្រប់គ្រង ​និងស្វ័យត ​សិទ្ធិ​យល់ព្រម​ដោ​យ​សេ​រី ​ក្រោយ​ពី​បាន​ទ​ទួល​ព័ត៌​មានគ្រប់​គ្រាន់​ជា​មុន ​និង​សិទ្ធ​ផ្សេង​ទៀត។
 

​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេស ស្តី​ពី​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច ​បាន​ធ្វើ​រ​បាយ​កា​រណ៍​មួយ​ចំ​នួន​ទាក់​ទង​ជាពិ​សេស​លើ​ដីធ្លី ​រាប់​ទាំង អំ​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​គម្រោង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ទៅ​លើ​សហគ​មន៍​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច។

​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អាច​រក​ឃើញ​នៅ​ទី​នេះ។ 


​ចំ​ពោះ​ការ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​របស់​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច ​ការិ​យាល័យ OHCHR ​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជា​មួយ ក្រ​សួង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ ​និងក្រ​សួង​រៀបចំ​ដែន​ដី ន​គ​រូ​ប​នី​យ​កម្ម ​និង​សំ​ណង់។  ​ដំណើរ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​សហគ​មន៍ ​មាន​លក្ខ​ណៈ​ស្មុគ្រ​ស្មាញ ចំ​ណាយ​ប្រាក់​កាស​ច្រើន ​និង​មាន​កា​រ​យឺត​យ៉ាវ ​ដូច្នេះ​ហើយ ​សហគ​មន៍​ភាគ​ច្រើន​មិន​អាច​ទ​ទួល​បាន​នោះ​ឡើយ។ ​ដោ​យ​សហ​ការ​ជា​មួយ​អង្គ​ការ​ពល​កម្ម​អន្តរ​ជាតិ (ILO)  ​និង​ដៃ​គូរ​អភិ​វឌ្ឍន៍​នានា ​ការិ​យាល័យ OHCHR ឃ្លាំ​មើល ​និង​គាំ​ទ្រ​ដល់​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ ​និង​ទ​ទួល​បាន​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់​របស់​ខ្លួន​ជា​សហគ​មន៍​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច ​ថា​ជា​និតិ​បុគ្គល ​និង​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​សមូហ​ភាព ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់​ជាតិ។

 
​ជា​អាទិ៍ ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០១១ ​ការិ​យាល័យ OHCHR ​បានផ្តល់​ការឧ​បត្ថម្ភ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែ​កបច្ចេក​ទេស ​និង​ថវិ​កា ​ដល់​ជន​ជាតិ​សួយ​ចំ​នួន​បី​សហគ​មន៍ ​នៅ​ស្រុកឳ​រ៉ាល់ (​ខេត្ត​កំ​ពង់​ស្ពឺ) ​សហគ​មន៍​ជន​ជាតិ​ព័រ ​នៅ​ស្រុក​សំ​ឡូត (​ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង) ​និង​ជន​ជាតិ​ពូនង​ចំនួ​ន​ប្រាំ​ពីរ​ភូមិ ​នៅ​ឃុំ​ប៊ូ​ស្រា (​ខេត្ត​មណ្ឌលគិ​រី)។ ​ការិ​យាល័យ OHCHR ​ជា​មួយ ​និង​ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ ​បាន​ចូល​រួម​យ៉ាងស​កម្ម​ផង​ដែរ ​ក្នុងស​កម្ម​ភាព​ដ​ទៃ​ផ្សេង​ទៀត ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​របស់​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច។


​នៅ​ឆ្នាំ២០១៦ ​ការិ​យាល័យ OHCHR ​បាន​និង​កំ​ពុង​គាំ​ទ្រ​ដល់​សហគ​មន៍​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច​ចំ​នួន ៨ ​សហគ​មន៍​ក្នុង​ឃុំ​ចំ​នួន​បី ​ស្រុក​ថ្ម​បាំង ​ខេត្ត​កោះ​កុង ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​អត្ត​សញ្ញាណ​ជន​របស់​ពួក​គេ ​ជា​មួ​យក្រ​សួង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ។ ​គម្រោង​នេះ ​ត្រូវ​បាន​អ​នុ​វត្ត​ដោ​យ​សហ​ការ​ជា​មួ​យក្រ​សួង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ ​មន្ទី​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ ​ខេត្ត​កោះ​កុង ​សា​លា​ខេត្ត​កោះ​កុង ​អាជ្ញាធ​រ​ស្រុក ​និង​អាជ្ញាធ​រ​មូល​ដ្ឋាន។ ​ការិ​យាល័យ​នេះ ​បាន​និង​កំ​ពុង​គាំ​ទ្រ​ផង​ដែរ ​ដល់​កិច្ច​ពិ​ភាក្សា​ពហុ​ភា​គី​នៅ​ប៊ូ​ស្រា ​ដើម្បី​ជួយ​រៀប​ចំ​បង្កើត​ឲ្យ​មា​ន​កិច្ច​សន្ទនា​គ្នា​មួយរ​វាងតំ​ណាង ​សហគ​មន៍​ពូនង ​អាជ្ញាធ​រ​មូល​ដ្ឋាន ​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិ​បាល​ជាតិ ​និង​អន្តរ​ជាតិ ​និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯក​ជន​នា​នា ​ដែល​បាន​និង​កំ​ពុង​ធ្វើប្រតិ​បត្តិ​ការ​នៅតំ​បន់​នោះ ប្រ​យោ​ជន៍​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ទំ​នាស់​ដីធ្លី​ដែល​មានស្រាប់។

​សូម​មើល ​សៀវភៅ​ណែ​នាំស្តី​ពី​ការផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​សមូហ​ភាព​ដល់​សហគ​មន៍​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​កម្ពុ​ជា

​សូម​មើល​វីដេ​អូ​របស់​យើង ​មួយ​ជំ​ហ៊ាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ - ​ដំណើរ​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់​អត្ត​សញ្ញាណ​ជន​ជា​តិ​ដើម​នៅ​កម្ពុ​ជា