ទំនាក់ទំនងយើង

 

​ការិ​យាល័យ​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ៖ ​ការិ​យាល័យ​នៅ​ទី​រួម​ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង៖
​ផ្ទះ​លេខ៤ ​ផ្លូវ២៧១ ​សង្កាត់ផ្សារ​ដើមថ្កូវ
​ខណ្ឌ​ចំ​ការ​មន​ ​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា
​ប្រ​អប់​សំបុ​ត្រ៖ ១០៨

​ទូ​រ​ស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៥៩០ / ៩៩៣ ៥៩១ / ៩៨៧ ៦៧១ / ៩៨៧ ៦៧២
​ទូ​រ​សារ៖ (៨៥៥-២៣) ២១២ ៥៧៩ / ២១៣ ៥៨៧
 
​អ៊ី​មែល៖ cambodia@ohchr.org
​ផ្ទះ​លេខ ១១២ ​ក្រុម៥ ​ភូមិ​រំ​ចេក ​ឃុំ​រតនះ ​ស្រុក​បាត់​ដំ​បង ​ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា 
​ទូ​រ​ស័ព្ទ៖ (៨៥៥-៥៣) ៩៥២ ៨៧១
​ទូ​រ​សារ៖ (៨៥៥-៥៣) ៩៥២ ៨៧១