ទំនាក់ទំនងយើង

​ការិ​យាល័យ​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ៖ 
​ផ្ទះ​លេខ៤ ​ផ្លូវ២៧១ ​សង្កាត់ផ្សារ​ដើមថ្កូវ
​ខណ្ឌ​ចំ​ការ​មន​ ​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា
​ប្រ​អប់​សំបុ​ត្រ៖ ១០៨

​ទូ​រ​ស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៥៩០ / ៩៨៧ ៦៧១ 
 
​អ៊ី​មែល៖ ohchr-cambodia@un.org