តើយើងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណា?

​ការិ​យាល័យ OHCHR ​ជឿ​ថា ​ទំនួល​ខុ​ស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ការពា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​គឺ​ជា​បន្ទុក​របស់​រដ្ឋាភិ​បាល។ ​ការិ​យាល័យ​នេះ ​ជឿ​ផង​ដែរ​ថា ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ការពា​រ​សិទ្ធិ ​គឺ​ទាម​ទារឲ្យមាន​ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោ​យ​ស្មោះ ត្រង់​លើ​បញ្ហា​ដែល​ជា​កង្វល់​ផ្សេងៗ ​គួបផ្សុំ​ជា​មួយ​នឹង​កិច្ច​សន្ទនា​ដ៏មា​នប្រ​សិទ្ធ​ភា​ពរ​វាង​រដ្ឋាភិ​បាល ​តួ​អង្គ​សង្គម​ស៊ី​វិល ​និង​តួ​អង្គ​អន្តរ​ជាតិ ​ដើម្បី​កំណត់ ​និង​អ​នុ​វត្ត​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​នានា។ ​ដើម្បី​សម្រេច ​គោល​ដៅ​នេះ ​ការិ​យាល័យ OHCHR ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​ធ្វើ​កា​រ​សំ​ដៅ​ទៅ​រក​ការ​ជំ​រុញឲ្យមា​ន​កិច្ច​សន្ទនា ​និង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងប្រ​កប​ដោ​យ​កិច្ចស​ហប្រតិ​បត្តិ​ការ​គ្នា ​ក្នុង​ចំណោម​ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់។

​រឿងជោ​គ​ជ័យ​ក្នុងវិស័​យ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស៖

​កា​រប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​នឹង “​កា​រ​កាត់​ទោស​ដោ​យ​ម​ហា​ជន” ​នៅ​កម្ពុ​ជា
​ការ​រង់​ចាំ​អស់​រ​យៈ​ពេល ៤០ ​ឆ្នាំ ​ចំ​ពោះ​ជន​រង​គ្រោះ​នៃ​អំ​ពើ​ទារុណ​កម្
​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ខំឲ្យ​ចាក​ចេញ៖ ​រឿង​មួយ​នៃ​ការ​តាំង​លំ​នៅ​ថ្មី​នៅប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា
​នៅ​ទី​បំ​ផុត​ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែង​ឲ្យ​មាន​សេ​រី​ភាព​ឡើង​វិញ
​មួយ​ជំ​ហ៊ាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ - ​ដំណើរ​ការ​ទ​ទួល​ស្គាល់​អត្ត​សញ្ញាណ​ជន​ជាតិ​ដើម​នៅ​កម្ពុ​ជា
​ការ​ធ្វើ​កំ​ណែ​ទម្រង់ ​ដំណើរ​ការ​ឃុំ​ខ្លួ​នបណ្តោះ​អាសន្ន ​ដើម្បី​បង្ការ​កា​រ​កើត​មាន​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ដោយ​បំ​ពាន
ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ដឹង​ពី​រ​បៀបបញ្ចេញ​មតិ​របស់​ខ្លួន – ​សេ​រី​ភាព​នៃ​ការ​សម្តែង​មតិ ​និង​ការ​ជួប​ជុំ​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​អច្ឆរិ​យៈ
​កា​រ​កែ​លម្អស្ថាន​ភាព​ពន្ធ​នាគារ ​និង​ការ​ធានា​ការពា​រ​សិទ្ធិ​អ្នក​ទោស​នៅ​កម្ពុ​ជា
​បទពិ​សោធ​គំ​រូ​ទាក់​ទង​កា​រ​កែ​ប្រែ​ជន​ជាប់​ឃុំ​ជា​ស្ត្រី​ដែល​មា​ន​កូន​តូចៗ​នៅ​ជា​មួយ
​កា​រក​សាង​ឡើង​វិញ​នូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​តុ​លា​កា​រ​កម្ពុ​ជា
​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​កា​រ​ងារ​ដែល​សំ​ខាន់​សម្រាប់​ស្ត្រី
​លើក​កម្ពស់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជី​វិត ​និង​វប្ប​ធម៌​របស់​ជន​ជា​តិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​កម្ពុ​ជា

​ដើម្បីស្វែង​យល់​បន្ថែមអំ​ពី​កា​រ​ងារ​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៣ ​សូម​មើល ​វីដេ​អូ ​ដែល​មាន​រ​យៈ​ពេល ០៤ នា​ទី​នេះ។ ​រ​បាយ​កា​រណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​យើង ​ទៅ​កាន់ ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​តួ​នា​ទី ​និង​សមិទ្ធ​ផល​របស់​ការិ​យាល័យ OHCHR ​ប្រ​ចាំ​កម្ពុ​ជា ​ក្នុង​ការ​ជួយជ្រោមជ្រែង​រដ្ឋាភិ​បាល ​និង​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ដើម្បី​លើក​ស្ទួយ ​និង​ការពា​រសិទិ្ធ​ម​នុស្ស ​ក៏​អាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​បោះ​ពុម្ភ​របស់​យើង ​នៅ​ទី​នេះ