ហ្សឺ​ណែវ (៥​ ​មេសា ២០២០) - ​អគ្គ​លេខាធិ​ការ អ.ស.ប ​លោក Antionio Guterres ​បាន​ចេញ​សេ​ច​ក្តី​អំពាវ​នាវ​ជា​បន្ទាន់​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​សេ​ច​ក្តី​ស្ងប់​សុខ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​នៅ​ជុំ​វិញពិ​ភព​លោក ​ដោ​យ​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិ​បាល​ទាំង​ឡាយ​គិត​គូ​រ​មុន​គេ​នូវ​សុ​វត្ថិ​ភាព​របស់​ស្ត្រី ​នៅ​ពេល​រដ្ឋាភិ​បាល​ទាំង​នោះឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​រា​តត្បាត​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ ១៩ ​នេះ។
 
​ស្ត្រី​ជា​ច្រើន​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោមស្ថាន​ភាព​ការ​ចាក់​សោ ​ដោយ​សារ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ប្រ​ឈម​នឹង​អំ​ពើ​ហិង្សា​ដែល​ស្ថិត​ក្រោមស្ថាន​ភាព​នោះ​ពួក​គេ​គួរ​តែ​មាន​សុ​វត្ថិ​ភាព​បំ​ផុត​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ​របស់​ពួក​គេ។
 
​សូម​មើល​វីដេ​អូ​នៅ​ទី​នេះ