​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (០៣ ​មិថុ​នា ២០២០) – ឧត្តម​ស្នង​កា​រ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស អ.ស.ប ​អ្នក​ស្រី ​មី​សែ្សល ​បាស្សេឡេត ​បាន​សម្តែង​ការ​ព្រួយបា​រម្ភ ​ចំ​ពោះ​ការ​គាប​សង្កត់​លើ​សេ​រី​ភាព​នៃ​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ ​នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃតំ​បន់​អា​ស៊ី​ប៉ា​ស៊ីហ្វិក ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មា​នវិ​បត្ដិ​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​ដោយ​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា ​វិ​ធាន​ការ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ធ្វើ​ឡើង ​ដើម្បីបញ្ឈប់​ការផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​មិន​ពិត ​ត្រូវ​តែ​មាន​សមាមា​ត្រ។
 
​លោក​ស្រី ​បាស្សេ​ឡែត​បាន​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា “​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ​ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ អ.ស.ប ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស (​ការិ​យាល័យ OHCHR) ​បាន​ចងក្រង​ជា​ឯក​សារ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​ម​នុស្ស​ចំ​នួន ៣០ ​នាក់ ​រាប់​ទាំង​ស្ត្រី​ប្រាំ​មួយ​នាក់ ​និងក្មេង​ស្រីម្នាក់​អាយុ ១៤ ​ឆ្នាំ ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​និ​យាយ​អធិប្បាយ​ជា​សា​ធា​រ​ណៈ ​និង​កា​រ​បង្ហោះ​លើបណ្តាញ​សង្គម​ទាក់​ទង​នឹង​ជំងឺកូ​វីដ-១៩។ ​ម​នុស្ស​មួយ​ចំ​នួន ​ត្រូវ​បាន​ចោទប្រ​កាន់​ពី​បទផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​មិន​ពិត ឬ​ព័ត៌​មា​នក្លែង​ក្លាយ ​ការ​ញុះ​ញង់​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧ​ក្រិដ្ឋ ​និង​រៀប​ចំ​ផែន​កា​រ​ប្រ​ឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិ​បាល។ ​ម​នុស្ស​ចំ​នួន​ដប់​បួន​នាក់ ​កំ​ពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ឡើយ ​ក្នុង​នោះ ១០ ​នាក់ ​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជា​តិ ​ដែល​ត្រូវ​បា​នប្រ​កា​ស​រំ​លាយ​ហើយ​នោះ”។

​សូម​មើល​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទី​នេះ