​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (១៧ ​មេ​សា ២០២០) ​អ្នក​ជំ​នាញ អ.ស.ប ​បា​នព្រ​មាន​ថា ​ច្បាប់​ថ្មី ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រ​ទេស​ជា​តិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន ​របស់​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុ​ជា ​ក្នុង​ការឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ហានិ​ភ័យ​ដោយ​ការរា​តត្បាត​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ-១៩ ​រំ​លោភ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន ​រឹ​ត​ត្បិត​កា​របញ្ចេញ​ម​តិ​ដោ​យ​សេ​រី ​និង​ដាក់​ជា​បទព្រ​ហ្ម​ទណ្ឌ​ចំ​ពោះ​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យសន្តិ​វិ​ធី។

“ស្ថាន​ភាព​អាសន្ន ​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ណែ​នាំ​ដោយ​គោល​កា​រណ៍​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ​ហើយ​ទោះ​ជា​ស្ថិត​ក្នុង​កា​លៈ​ទេ​សៈ​ណា​ក៏​ដោយ ​មិន​គួរ​យក​ធ្វើ​ជា​លេស ឬ​ជា​ការ​ដោះ​សារ​ណា​មួយ ​ចំ​ពោះ​កា​រ​បង្ក្រា​ប​ក្រុម​អ្នក​មាន​ម​តិ​ប្រ​ឆាំង ឬ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​មិន​សមា​មា​ត្រា ​និង​អវិជ្ជ​មាន​ដល់​ក្រុម​ណា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ។” ​នេះ​បើ​តាមប្រ​សាសន៍​របស់​អ្ន​ក​រាយ​កា​រណ៍ពិ​សេសស្តី​ពីស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​នៅ​កម្ពុ​ជា ។
 
​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទី​នេះ