​ទី​ក្រុងហ្ស៊ឺ​ណែវ (១៧ ​ម​ក​រា ២០២០) - ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ* ​បាន​សម្តែង​កង្វល់អំ​ពី​ការ​ជំ​នុំ​ជម្រះ​ក្តី​ពី​ប​ទក្បត់​ជា​តិ ​ដែល​បាន​បើកស​វនា​ការ​ក្នុង​អាទិត្យ​នេះ ​ប្រ​ឆាំង​នឹង​លោក កឹម ​សុខា ​មេដឹ​ក​នាំ​គណ​បក្ស​ប្រ​ឆាំង​នៅ​កម្ពុ​ជា ​ដោ​យ​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​បាន​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា ​ដំណើរ​ការ​ទាំង​មូល​ចាប់​ពី​ការ​ចោទប្រ​កាន់ ​រ​ហូត​ដល់ ​ការ​ជំ​នុំ​ជម្រះ​ក្តី គ្របដណ្តប់​ដោយ​ភាព​មិ​នប្រក្រតី។
 
​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ ​អំពាវ​នាវម្តង​ហើ​យម្តង​ទៀត​ដល់​អាជ្ញាធរ​ធា​នា​ឲ្យ​មាន​យុត្តិ​ធម៌​សម្រាប់​លោក ​សុខា ​ដក​ចេញ​ជា​បន្ទាន់​នូវ​លក្ខ​ខណ្ឌ​ធា​នា​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​ដែល​មាន​ការរិ​ត​ត្បិត ផ្តល់​សិទ្ធិ​ន​យោ​បាយ​របស់​លោក​ឡើង​វិញ ​និង ​ធា​នា​សិទ្ធិ​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​ទ​ទួល​បាន​សំណង ​និង​ជួស​ជុល​ការ​ខូច​ខាត​ផ្សេង​ទៀត។
 
​សូម​អាន​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទី​នេះ