ហ្សឺ​ណែវ (០៩​ ​មេ​សា ២០២០) - ​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​ដោយ ​លោក​ស្រី ​មីស្យែល ​បាស្យេឡេត ឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​កា​រ​សហ​ប្រ​ជា​ជា​តិ ​នៅ​ក្នុង​សេ​ច​ក្តី​សង្ខេ​ប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​ទៅ​កាន់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ស្តី​ពី​ជំងឺកូ​វីដ ១៩។​


​លោក​ស្រី ​មីស្យែល ​បាស្យេឡេត ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​មាន​ចំ​ណាត់​ការ​ជា​បន្ទាន់ ​និង​លម្អិត​ដើម្បី​បង្ការ​ការ​រី​ក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺកូ​វីដ ១៩ ​ពី​កា​រ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន “វិ​សម​ភាព ​និង​ការ​រង​គ្រោះ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង”។
 
​សូម​អានសុន្ទ​រក​ថា​ទាំង​ស្រុង​ជា​ភា​សា​ខ្មែរ​នៅ​ទី​នេះ

​មើល​វីដេ​អូ​នៅ​ទី​នេះ