​ទី​ក្រុងហ្សឺ​ណែវ (២ ​កញ្ញា ២០២១) ​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស អ.ស.ប * ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​បាន​អំពា​វនាវ​សូមឱ្យ​កម្ពុ​ជា​ដោះ​លែងក្មេង​ប្រុ​សម្នាក់​អាយុ១៧ ​ឆ្នាំ ​ដែល​មាន​ជំងឺ​អូ​ទីស្សឹម ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឃុំ​ខ្លួ​នបណ្តោះ​អាសន្ន​អស់​រ​យៈ​ពេល​ជាង​ពីរ​ខែ​មក​ហើយ ​ដោយ​មិន​បាន​ជួប​គ្រួ​សារ​គាត់។

​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​បាន​មា​នប្រ​សាសន៍​ថា “ ​យើង​សូម​អំពាវ​នាវ​យ៉ាងទ​ទូច​ដល់​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុ​ជា ​ឱ្យ​ដោះ​លែង​កុ​មារ​រូប​នេះ ​ហើយ​ធា​នា​ថា​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​របស់​គាត់ ​ត្រូវ​បាន​ការពា​រស្រប​តាម​គោល​កា​រណ៍ឧត្តម​ផ​លប្រ​យោ​ជន៍​របស់​កុ​មារ ​ដោយ​អ​នុ​លោម​តាម​អ​នុ​សញ្ញាស្តី​ពី​សិទ្ធិ​កុ​មារ ​អ​នុ​សញ្ញាស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ជ​នពិ​ការ ​និង​ច្បាប់​កម្ពុ​ជា” ។

​អាន​សេ​ច​ក្តីប្រ​កា​ស​ព័ត៌​មាន​ទាំង​ស្រុង ​សូមចុ​ចត្រង់​នេះ។